Pán minister zdvihol ruku. Rozumiem tomu tak, že sa prihlásil do rozpravy.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok