Posledný pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Miššík. Prosím, aby ste dali o ňom hlasovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok