Prepáčte.

Osobitne teraz budeme hlasovať o 3. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Gála.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok