Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o 3. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fica.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok