Páni poslanci, hlasujeme o návrhu pána poslanca Fica.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok