Prosím teraz, pán predseda, aby ste dali hlasovať o bode 7, pričom upozorňujem, že už ide o upozornenia, zmenu účinnosti zákona.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok