Hlasujeme, páni poslanci, o bode 6 zo spoločnej správy.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok