139 prítomných, 73 za návrh, 2 proti, 63 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Bod 1 zo spoločnej správy sme schválili.

Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok