Áno, uviedol som tento bod ako bod navrhnutý na samostatné hlasovanie, prosím však ešte predtým, aby sme zo spoločnej správy hlasovali osobitne o bode 1 s návrhom gestorského výboru schváliť ho.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok