139 prítomných, 138 za návrh, 1 proti.

Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

Pani poslankyňa. Sabolová navrhla vyňať na samostatné hlasovanie bod 6.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok