Páni poslanci, budeme teraz hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 2, 3, 4 a 5 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich. Hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok