Ďakujem pekne. V súlade so spoločnou správou a na základe návrhov poslancov Národnej rady odporúčam hlasovať spoločne o bodoch 2, 3, 4 a 5 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť ich, osobitne o bode 1 s návrhom gestorského výboru schváliť ho, osobitne o bode 6 s návrhom gestorského výboru schváliť ho a osobitne o bode 7 s návrhom gestorského výboru schváliť ho, tu si však dovolím upozorniť, že ide o lehotu účinnosti, ktorá je nanovo upravovaná návrhom pána poslanca Miššíka.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok