138 prítomných, 32 za, 60 proti, 46 sa zdržalo.

Návrh pána poslanca Polku sme neschválili.

Môžeme teraz pristúpiť k jednotlivým návrhom o bodoch zo spoločnej správy.

Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste ich uvádzali v poradí, tak ako sú uvedené aj s návrhmi, ktoré odzneli v rozprave. Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok