Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu pána poslanca Polku, ktorý žiada vrátiť návrh na dopracovanie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok