Hlasujeme, páni poslanci o návrhoch pána poslanca Abelovského a pána poslanca Husára, spoločného spravodajcu, k tomuto návrhu zákona.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok