Páni poslanci, prosím, aby sme sa upokojili. Pani poslankyňa Plháková, sadnite si. Nech sa páči, pán poslanec Husár.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok