Vážené panie poslankyne, páni ministri, prosím vás, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Prosím teraz pána ministra spravodlivosti.

Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o prvom prerokovanom bode, ktorým je

vládny návrh zákona o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych príjmov.

Predkladateľom za vládu Slovenskej republiky je pán minister spravodlivosti a podpredseda vlády Lipšic, spravodajcom gestorského výboru, ústavnoprávneho výboru, je pán poslanec Husár. Včera sme prerušili rokovanie pred hlasovaním v druhom čítaní po skončení rozpravy. Pán spoločný spravodajca, ste pripravený uvádzať hlasovanie, tak ako sú jednotlivé návrhy uvedené v spoločnej správe, ako aj návrhy uvedené alebo podané v rozprave?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok