Ďakujem, pán premiér.

Ďalšiu otázku položil pán poslanec Čaplovič. Na túto otázku už bola podaná odpoveď. Pán poslanec Jasovský, ktorého tu nevidím, preto sa odpovedať nebude. Pani poslankyňa Demeterová nie je tu. Pani poslankyňa Tóthová nie je tu. Pán poslanec Hopta tiež tu nie je.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok