Ďakujem pekne.

Vážený pán poslanec, US Steel Košice čerpá daňovú úľavu na základe ustanovenia § 35 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ktoré vstúpilo do platnosti 1. januára 2000. Podľa uvedeného ustanovenia daňové úľavy môžu čerpať daňovníci, ktorí vznikli v lehote do 31. decembra 2001. Suma daňovej úľavy pre US Steel Košice do konca roka 2002 predstavovala cca 2,4 mld. korún. Celková suma čerpanej úľavy bude známa až po uplynutí obdobia, na ktoré bola poskytnutá. Podľa prílohy 14 Aktu o pristúpení, časť IV je Slovensko do konca daňového roka 2009 oprávnené uplatňovať daňové úľavy od dane z príjmov právnických osôb na základe zákona č. 366/1999 Z. z. na uvedený oprávnený subjekt v oceliarskom priemysle. Táto pomoc môže byť poskytnutá len jedenkrát, za žiadnych okolností nesmie byť predĺžená, ani obnovená a zároveň v úhrne nesmie presiahnuť 500 mil. USD.

Skončil som.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok