Pán poslanec, počkajte, zapnú vám čas, lebo nejakým omylom vám začal už vtedy, keď ste sa prihlásili. Takže, nech sa páči, už máte mikrofón zapnutý a máte minútu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok