Pán poslanec Zubo, nech sa páči, môžete položiť otázku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok