Ďakujem.

Teraz nasledujú otázky, ktoré už boli zodpovedané, od pána poslanca Buriana a Čaploviča. Takže ďalšia otázka je tiež od pána poslanca Zuba pre ministra kultúry Slovenskej republiky Rudolfa Chmela, ktorého má zastupovať pán minister Fronc.

Takže otázka znie: „K 1. januáru 2004 došlo k zrušeniu vysielania Slovenského rozhlasu – rozhlasová stanica Bratislava na stredných vlnách. Široká verejnosť, predovšetkým starší ľudia a obyvatelia podhorských a horských oblastí túto skutočnosť prijali s veľkou nevôľou z toho dôvodu, že náhradný zdroj šírenia rozhlasového signálu bol presunutý na VKV. Signál šírený na VKV je v dolinách najmä stredného Slovenska ťažko alebo vôbec neprístupný. Situácia je ešte o to zložitejšia, že prevažne starší ľudia majú rádioprijímače, ktoré signál na VKV neumožňujú chytať v potrebnej kvalite. Na strane občanov sa objavujú názory, že vysielanie Slovenského rozhlasu na stredných vlnách bolo zrušené preto, lebo vláda pripravuje predaj licencie na vlnovú frekvenciu vysielania, ktorá bola používaná na vysielanie Slovenského rozhlasu stanice Bratislava.“

Pán minister, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok