Áno, ďakujem. Pán poslanec Čaplovič, nech sa páči, môžete položiť doplňujúcu otázku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok