Ďakujem pekne.

Tretiu otázku položil pán poslanec Čaplovič podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi spravodlivosti Danielovi Lipšicovi: „Vážený pán minister, do rokovania vlády Slovenskej republiky 14. 1. 2004 ste zastávali názor, že okresný súd v štruktúre súdnictva ostane v Senici. Prečo ste zmenili názor a podporujete ponechanie Okresného súdu v Skalici a zrušenie Okresného súdu v Senici?“

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok