Ďakujem.

Pán minister, ja si myslím, že to, čo ste povedali, je úplne jasné a jasné aj občanom. Oni totiž na základe zdravotného poistenia, ktoré platia, už sami vedia, že to bezplatné nie je pre nich úplne zadarmo, lebo musia zaplatiť základné zdravotné poistenie. Lenže vy ste to povedali v súvislosti, keď ste zdôvodňovali, že nemôže byť všetko pre nich na základe zdravotného poistenia, tak ako to ústava hovorí, bezplatne, ale že musia platiť také poplatky, onaké poplatky, za recept, u lekára, príplatky na lieky a podobne. Ono by to bolo humorné, celý tento zvrat, keby to nebolo smutné a tragické až pre niektoré...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok