Ďakujem za odpoveď.

Pán podpredseda vlády, moja otázka znela, ak výdaj, aj keď časovo rozlíšený, ale podľa ESA 95 výdaj na oddlženie zdravotných zariadení vo výške 18,3 mld. korún musí byť započítaný do schodku verejných financií vzhľadom na to, že to je výdaj zo štátneho rozpočtu. Nie je možné, ale podľa môjho názoru nie je možné, aj podľa ESA 95, aby sa tento schodok alebo tieto výdavky, ktoré pôjdu na oddlženie zdravotných zariadení, aj keď pôjdu cez Fond národného majetku a cez spoločnosť Veriteľ, sú len okruhom verejných financií a tieto peniaze neboli zarátané, neboli jednoznačne zarátané do schodku verejných financií, keď to bolo riešené ešte metodikou Medzinárodného menového fondu, takže raz sa musia tieto peniaze objaviť v schodku verejných financií. A jednoducho každý výdavok bez ohľadu na to, kedy bude fyzicky vyplatený, musí byť zarátaný do celkového schodku verejných financií.

Takže nie je možné, že pozmeňujúcim návrhom, ktorý prešiel v spoločnej správe na konci alebo teda v čase prerokúvania štátneho rozpočtu, že tento schodok alebo tieto zdroje nebudú zarátané do tohto systému. A tvrdím, že štátny rozpočet pri predkladaní mal schodok verejných financií voči HDP 3,9 %, ale po prejdení tohto pozmeňujúceho návrhu na poslednú chvíľu už nie je to pravda.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok