Áno, ďakujem.

Druhú otázku položil pán poslanec Zubo: „Vážený pán predseda vlády, v súvislosti s prijatím posledných sociálnych, školských a zdravotníckych zákonov si vás dovoľujem požiadať, aby ste poverili svojich asistentov a poradcov úlohou: Spracovať mesačný rozpočet štvorčlennej učiteľskej rodiny, v ktorej obidvaja rodičia majú dohromady príjem 22 000,- Sk, bývajú v trojizbovom panelovom byte v Banskej Bystrici a dve deti im navštevujú vysoké školy v Bratislave. Pripomínam, že ide o vysokoškolsky vzdelaných občanov Slovenska v priemernom veku.“

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok