Boli ste osobný, pán poslanec Hopta, budem aj ja. Priznám sa, že od takého šarmantného človeka som vyhrážky, ani hrozby neočakával.

Po ďalšie iste ste si všimli, že som sa pokúsil na vašu otázku odpovedať vecne. Vy ste siahli opäť k brutálnej demagógii a myslím si, že svojimi výrokmi ste práve pred chvíľočkou veľmi ťažko poškodili záujmy Slovenskej republiky. Urazili ste USA veľmi neserióznym, aj by som povedal, že hanebným spôsobom.

Ale keď už ste siahli k takémuto kalibru, pán poslanec, tak musím vám pripomenúť, že váš komunistický režim desaťročia finančne podporoval zločinecké, skutočne zločinecké diktátorské režimy napríklad v Afrike, ale aj inde, a to nielen zo štátnej kasy. Aj pracujúci a aj malé deti v školách museli platiť takzvaný fond solidarity. Iste si spomínate, pán poslanec, ako sme tieto režimy vyzbrojovali zbraňami, za ktoré sme nikdy nedostali zaplatené, a práve toto zruinovalo naše zbrojovky. Váš režim bol zločinecký, pán poslanec, a spôsobil Slovensku ťažké škody, ťažké straty morálne a aj finančné, ekonomické. Mnohé z nich dosiaľ neboli kompenzované. Z mnohých krajín dodnes sme neboli schopní naše peniaze dostať.

Vo vašej doplňujúcej otázke ste položili alebo formulovali text tak, ako keby ste ma nepočúvali. Ja som hovoril v prvom rade o našich záujmoch, o slovenských záujmoch, o záujme chrániť občanov Slovenskej republiky aj pred novými globálnymi hrozbami.

No, a keď ste sa dotkli USA, myslím si, že rolu USA ste absolútne pretočili a položili ste ju do polohy, ktorá je nepravdivá a pre mňa krajne neprijateľná. A práve v týchto pasážach ste Slovensku veľmi ublížili. USA sú nielen veľmocou ekonomickou, ale aj demokratickou. Berú na seba obrovské bremeno za riešenie krízových situácií v oblastiach, kde bez účasti a obetí USA by nebolo možné očakávať zlepšovanie situácie. Hrubo ste urazili mnohých tých, ktorí zahynuli v Iraku, amerických vojakov. Urazili ste mnohé rodiny týchto zabitých amerických vojakov. Bolo veľmi neľudské, nepravdivé, škaredé a najmä Slovensko poškodzujúce, čo ste uviedli vo svojej doplňujúcej otázke.

Všetko, pán podpredseda.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok