Ďakujem pekne.

Vážený pán poslanec, kým existuje kriminalita, kým existuje medzinárodný teror, hrozba bezpečnostnej destabilizácie, sú a budú potrebné aj výdavky na boj s týmito ohrozeniami. To je základná premisa, ktorá dáva ťažiskovú odpoveď na vašu otázku. Zhodneme sa, predpokladám, v tom, že bezpečnosť občanov Slovenskej republiky je pre nás všetkých prvoradou. Túto bezpečnosť môžu ohrozovať sily zvnútra krajiny, ale veľmi dobre vieme, že aj zvonku. Slovensko nikto nevyňal a som si absolútne istý, že ani nevyjme spod hrozby tohto medzinárodného terorizmu.

Po ďalšie si treba uvedomiť, že občania Slovenskej republiky sa nenachádzajú iba na území Slovenska, ale veľa cestujú, obchodujú a teda mnohí naši spoluobčania sa nachádzajú neraz aj mimo územia Slovenskej republiky. A našou povinnosťou je chrániť občanov aj doma a, samozrejme, aj po celom svete.

Po ďalšie predpokladám, že je celkom evidentné, že vývoj v Iraku bol v uplynulých desaťročiach nielen pohromou pre iracký ľud, ale bol, a z istej časti najmä v poslednom období stále viac, aj hrozbou pre medzinárodné spoločenstvo. Práve preto sa Slovenská republika stala súčasťou medzinárodnej koalície bojujúcej proti tomuto nebezpečenstvu. A keďže sa stáva celkom takto, myslím, logicky súčasťou tejto koalície, musí na fungovanie tejto koalície aj jednoducho prispievať. Aj keď sa, pochopiteľne, snažíme, aby to bolo úmerne ekonomickej sile nášho štátu a našim finančným možnostiam.

Po ďalšie sa mi žiada povedať, že myslím veľmi dobre, že demokratický svet bol v Iraku úspešný, ale na druhej strane je potrebné jedným dychom dodať, že ešte zďaleka nie je tá situácia vyriešená. Hoci od 1. mája 2003, ako vieme, vojenská operácia mnohonárodnej koalície v Iraku skončila a režim Saddama Husajna bol porazený, stále pretrváva potreba výraznej vojenskej prítomnosti v Iraku na zachovanie stabilného bezpečnostného prostredia. Iba v takomto prostredí je možné pristúpiť k obnove a rozvoju tejto krajiny. Iba tak je možné zabrániť, aby existujúce konflikty neprerástli hranice Iraku a nestali sa hrozbou pre svet.

Z tohto dôvodu je podpora bezpečnosti a stability v Iraku v súčasnosti kľúčovou úlohou pre koaličné sily. Tento proces má umožniť humanitárnu rekonštrukciu krajiny do času, pokiaľ nová iracká administratíva nebude schopná prevziať samostatnú a účinnú kontrolu nad územím Iraku.

V rámci povojnovej obnovy Irackej republiky sa Slovenská republika zúčastňuje na tejto operácii ženijnou jednotkou Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorej hlavnou úlohou sú odmínovacie práce a odstraňovanie nástražných systémov v krajine. Pôsobenie našej ženijnej jednotky je hlavnými koaličnými silami vysoko hodnotené. Ide o aktivity, ktoré pomáhajú predovšetkým civilnému obyvateľstvu a pomáhajú uľahčiť im život vo vojnou poznačenej krajine.

Z najnovších hodnotení celkovej bezpečnostnej situácie v Iraku dnes vyplýva, že pretrvávajú každodenné organizované teroristické útoky proti koaličným silám. Vzhľadom na počet a nebezpečnosť týchto útokov vzrástla aj pravdepodobnosť ohrozenia príslušníkov ženijnej jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky hlavne počas presunov a plnenie odborných úloh. Je preto prvoradým záujmom Slovenskej republiky postarať sa v maximálne možnej miere o zaručenie bezpečnosti a zvýšenie stupňa osobnej ochrany príslušníkov našej ženijnej jednotky, ktorá plní svoje humanitárne poslanie väčšinou mimo tábora jednotky. Preto sa pán minister obrany rozhodol posilniť našu súčasnú ženijnú jednotku s cieľom zabezpečiť jej ďalšie efektívne fungovanie a napĺňanie humanitárnych aktivít.

Takže zhrniem, pán poslanec. Náklady na naše mierové misie a na kolektívnu bezpečnosť sú omnoho nižšie, ako keby sme súčasťou týchto misií a kolektívnej bezpečnosti neboli. Ak by sme sa chceli izolovať, minuli by sme na ochranu Slovenskej republiky a jej občanov omnoho viac peňazí, a aj tak by sme neboli schopní dosiahnuť takú mieru bezpečnosti, ako je to v súčasných podmienkach.

Všetko, pán podpredseda.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok