Ďakujem.

Pán predseda, teraz vás prosím, aby ste v časovom limite 15 minút odpovedali na otázky, ktoré vám boli adresované v tomto poradí.

Prvú otázku vám položil pán poslanec Hopta: „Vláda plánuje vyslať ďalších príslušníkov OSSR do Iraku. Nemyslíte si, že by sa milióny korún dali využiť účelnejšie – dostavba SND, do zdravotníctva, školstva atď.?“

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok