Prerušenie rokovania o 12.03 hodine.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok