Ďakujem.

Otváram všeobecnú rozpravu. Písomné prihlášky nemám žiadne. Je tu možnosť ústnych prihlášok do rozpravy. Pán poslanec Heriban, pán poslanec Šimko, pýtam sa vás, chcete vystúpiť teraz alebo budeme pokračovať až neskoršie, máte dlhé vystúpenia? Keď krátke, ja poprosím, keby ste boli trpezliví, páni poslanci, bude to ešte veľmi krátko, dokončíme tento zákon.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok