Ďakujem, pán minister.

Prosím vás, dámy poslankyne, páni poslanci, keby sme dali ešte slovo spoločnému spravodajcovi pánovi Gáborovi Gálovi a potom prerušíme rokovanie o tomto bode programu. Je všeobecný súhlas?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok