Ďakujem.

Otváram všeobecnú rozpravu. Písomné prihlášky som nedostal žiadne. Otváram možnosť podania ústnych prihlášok. Nikto. Končím možnosť. Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 478. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 486.

Prosím ministra vnútra pána Palka, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok