Ďakujem pekne.

Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu. Pán poslanec Vladimír Horák, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok