Ďakujem.

Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pánovi poslancovi Robertovi Nemcsicsovi. Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok