Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomné prihlášky do rozpravy som nedostal žiadne. Pýtam sa, kto sa ústne hlási do rozpravy? Pán poslanec Šulaj. Zároveň uzatváram možnosti ďalších prihlášok do rozpravy.

Nech sa páči, pán poslanec Šulaj.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok