Ďakujem, pán podpredseda.

Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, poslancovi Júliusovi Brockovi. Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok