Prepáčte, potom je to skutočne nedorozumenie, áno. Lebo ja som myslela, že konkrétnu. Čiže toto je postavený vzťah európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov – je to v jednotnom čísle. Je tu nariadenie, na základe ktorého, áno, je možné „upraviť postavenie, právne vzťahy zoskupenia so sídlom“, je tu jednotné číslo, „na území Slovenskej republiky“. Čiže to ma nutne viedlo k tomu, že ide o jeden subjekt, áno, zoskupenia. Čiže tento zákon upravuje postavenie a právne vzťahy vzniklých zoskupení – alebo množné číslo. Buďte taký dobrý, prečo je to jednotné číslo, tento text má ako zmiatol. Prosím, buďte taký dobrý dať určité vysvetlenie. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok