Chcel by som iba reagovať na faktickú poznámku váženej kolegyne. No, ďakujem za podporné stanovisko a chcem ešte len pripomenúť, toto je nehoráznosť, toto je fakt chyba, ktorá sa dostala do znenia ústavy, ktorá jednoducho je až nepochopiteľná vzhľadom na to, že predsa len je to aj istý právnický substrát a tak. Ale tá chyba je na jednej strane aj prejavom istej politickej arogancie, opätovne to pripomínam ako memento, že sa tam vôbec dostala, ale na druhej strane autormi tejto situácie boli právnici, ktorí aj dneska veľmi aktívne vystupujú ako ústavní právnici vo vzťahu k referendu a neviem k čomu. Je to trošičku malicherné z mojej strany, ale predsa len som považoval za potrebné aj na pôde parlamentu sa k týmto veciam vyjadriť. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok