Ďakujeme. Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou ako jediná pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok