Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Len veľmi krátko. Chcem v mene nášho klubu podporiť predložený návrh zákona a chcem len pripomenúť autorom, ktorí sa nachádzajú medzi nami, takto nesmierne závažné skutočnosti, ktoré uvádzal pán navrhovateľ, ktoré sú však elementárnym predpokladom na výkon našej práce v parlamente, upozorňovali sme na to, upozorňoval na to právnický svet. Chcem len také malé memento, že naozaj venujme právnym otázkam dostatočnú pozornosť. Skutočne potrebujeme menej voluntarizmu a oveľa viac expertnej právnickej práce. Ďakujem pekne za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok