No tých 20 % schválila Národná rada, takže každý občan je povinný platiť daň. My to riešime tým, že zatiaľ sa budeme snažiť zvyšovať určitý počet finančných prostriedkov tak, aby neboli moc krátení. Ale treba objektívne povedať, že najviac to postihuje tých, ktorí, keďže máme na báze dobrovoľnosti túto činnosť, tak tí, ktorí sú v súčasnosti tam, a teda sú v tom prechodnom období, že dajme tomu išli v októbri do misie a vrátia sa na jar už za iných podmienok. A tí, ktorí idú teraz, vedia presne, za akých podmienok idú, a keďže to je na báze dobrovoľnosti, tak nerád by som túto otázku nejako rozoberal. Tie finančné veci sú jasné.

Čo sa týka pani Bollovej, pána Ondriaša, áno, súhlasím, najbezpečnejšie je vtedy, keď vojaci sú doma, ale myslím, že teraz neriešime, že to merito veci je to, že my tam tých 85 vojakov máme, a bavíme sa o tom, či 25 vojakov zvýšenia prospeje našej jednotke, či bude tá jednotka bezpečnejšia. A ja si myslím, že áno. Spracovala to skupina profesionálov, nemá o tom zmysel pochybovať.

A možno čo sa týka ešte na záver tých úplatkov. No práve preto, že sme toto riešili niekoľko mesiacov, nie je také ľahké dostať sa k tým informáciám, že takéto niečo prebieha, a keď sme tú informáciu mali, tak sme všetko pre to robili a trvalo to niekoľko mesiacov, než sa nám to v spolupráci s Policajným zborom podarilo realizovať. A včera došlo k tomu predaju týchto finančných prostriedkov tak, že táto pani podplukovníčka je vo vyšetrovacej väzbe a na to sú už zákony a Trestný poriadok, že ako to bude postihované. Takže, samozrejme, budeme sa snažiť naďalej svojou činnosťou, svojimi spravodajskými službami pôsobiť tak, aby sme zabraňovali takejto činnosti, ktorá by nemala byť.

Asi toľko, ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok