Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Ondriaš.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok