No v poriadku, ale mali ste skôr, ale nič to, dám vám, samozrejme, slovo, ale vždy sa musíte prihlásiť skôr, lebo potom, keď už otvorím druhý krok, tak sa nedá.

Takže, nech sa páči, zapnite mikrofón pani poslankyni Bollovej, chce reagovať na faktickú poznámku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok