Ďakujem. Teraz sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne? Pani poslankyňa Bollová, hlásite sa do rozpravy ústne?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok