No to mi nemôžete odmietnuť, pán kolega. To po prvé.

2. Naši vojaci sú v humanitárnej misii, nie sú tam s bojovým určením, ale čo je podstatné, priatelia, ak by sa stiahli všetky vojská, ktoré sú v Iraku, tak hrozí obrovská hrozba konfliktu v Iraku občianskej vojny. Hrozí, že to prerastie do globálneho konfliktu. Je to oblasť, kde sú najväčšie zásoby nafty na svete, ako bolo povedané. Neviem si predstaviť tie prúdy utečencov, ktoré by smerovali aj do Slovenskej republiky. Neviem si predstaviť, keby Slovenská republika v tejto chvíli stiahla svojich vojakov, ako by sme pôsobili na medzinárodnom poli. Musím povedať, že ani jedna vláda, ani japonská, ani španielska, ani bulharská, napriek tomu, že tam mali problémy, že tam boli úmrtia, svoje vojská nestiahli. Ja viem, že je veľmi ťažké toto obhajovať, lebo mi niekto potom povie, Banáš tu obhajoval tých, ktorí možnože niekedy niekoho zabijú, ja to napriek tomu pri plnom vedomí hovorím.

A posledný argument, ak by sme nechránili týchto našich ženistov, tak sa môžeme dostať do konfliktu, respektíve vláda s rodinnými príslušníkmi tých vojakov, ktorým by sa eventuálne niečo mohlo stať.

Len toľko poznámok som chcel povedať. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok