Vážený pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu vlády na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 507 z 31. decembra 2003 pridelil návrh vlády na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda na prerokovanie týmto výborom: Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Oba výbory súhlasili s návrhom vlády na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda o 25 osôb. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť schválil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok