Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Už pri čítaní, teda v druhom a treťom čítaní som vystupoval k tomuto zákonu a musím sa veľmi vážne zamyslieť nad tým, akým spôsobom, by som povedal, vláda pristupuje k poslancom a akým spôsobom prezentuje tento materiál. Tou prezentáciou si myslím, že je dôvodová správa, ktorá, žiaľ, je dôvodovou správou pre ľudí, ktorí možno nemajú záujem, alebo vôbec nemajú ekonomické základné vedomosti. Žiaľ, dôvodová správa používa slovník, ekonomický slovník, ktorý, neviem ako, skadiaľ alebo kto ho nazval, alebo akým spôsobom bol popísaný, keď vychádzam zo základných poznatkov. Napríklad používajú sa ekonomické pojmy ako „dôchodková reforma si vyžaduje nemálo peňazí“, „z prípadu na prípad vláda určí, čo bude privatizovať“. Doslova si z privatizácie urobí samoobsluhu. A potom, že: „časť peňazí bude použité na krytie dlhu, verejného dlhu“. Myslím, že tieto pojmy nie sú dobrým obrazom a nevystihujú to, akým spôsobom, na aký účel a za akých podmienok bude sa táto privatizácia diať. Ak tu už niekto hovorí o tom, že privatizácia, alebo časť peňazí, alebo podstatná časť bude použitá na dôchodkovú reformu, musím upozorniť, že na účte Národnej banky Slovenska sa nachádza 65 miliárd korún. Národná banka sterilizuje denne 120 miliárd a viac korún. Jednoducho je prebytok zdrojov na trhu a my ideme rozprávať o tom, že dnes musíme veľmi rýchlo schváliť zákon o privatizácii strategických podnikov za nejasných podmienok, za nejasných systémových podmienok, ako a načo budú využité tieto zdroje! My dnes keď hovoríme o tom, že na dôchodkovú reformu treba približne 15-17 miliárd ročne, čiže tu nie je potom otázka toho, že na túto reformu je nutné použitie týchto peňazí. A stotožňujem sa s pánom Opaterným, ktorý povedal, že ten návrh, to doplnenie zákona, ktorý teda dal pán poslanec Malchárek, by som povedal, ešte viac zvýrazňuje takú nejasnosť a nekoncepčnosť tohto systému. Čiže ak sa vrátime k podstate tohto zákona, zistíme, že vláda si urobila doslova trhací blok z týchto poslancov a urobila to spôsobom nanajvýš, ako by som povedal, možným, keď dala iba jedno číslo v celom zákone, iba jedno číslo, a to je 82 miliárd.

Ja sa fakt pýtam, skadiaľ alebo odkadiaľ sa zobrali tieto čísla alebo toto číslo? Je to číslo, ktoré si niekto vymyslel, ktoré, pozrel sa von oknom a uvidel štátnu poznávaciu značku s číslom 82 alebo neviem, akým spôsobom sa dopracoval k tomuto číslu, keď v tomto celom zákone vlastne abstrahuje od toho, akým spôsobom bol ten výpočet daný, akým spôsobom sa dopracovalo k týmto cenám, teraz nehovoriac o tom, aká bude výnosovosť tohto predaja, ak hovoríme o tom, že to je približne 70 % celkových príjmov, príjmov teda do štátneho rozpočtu z týchto podnikov alebo príjmov, ktoré má tento štátny rozpočet. Pýtam sa ďalej, ak tieto strategické podniky predáme, pýtam sa, akým spôsobom budeme dostávať príjmy do štátneho rozpočtu, čo sa týka napríklad plynárenského priemyslu, ktorý tvorí gro ziskovosti týchto strategických podnikov, a bojím sa, že po strate aj „doprivatizácii“ tohto plynárenského priemyslu, kde ziskovosť sa bude zvyšovať, a po avizovaných 20 miliardách zisku to bude ešte viac, tak si myslím, že štát príde o ďalšie príjmy do štátneho rozpočtu a minimálne otázkou zostáva, kde tieto príjmy v budúcnosti bude získavať.

Ak reformné kroky vlády, ktoré sú pripravované, a vyžadujú si enormne vysoký objem peňazí a štátny rozpočet sa borí s tým, aby zabezpečil schodok verejných financií na úrovni 3,9 % v tomto roku a s ambíciou 3 % maastrichtských kritérií, pýtam sa, akým spôsobom alebo akou víziou chce zabezpečiť tieto kritériá, a či teda, by som povedal, do akej dĺžky alebo do akej doby chce vláda fungovať s deficitom, keď už v tomto, už pri týchto príjmoch je zakódované, že jednoducho vláda nebude mať príjmy z takýchto podnikov.

Chcem na záver povedať, že vízia budúcnosti Slovenska je určitým spôsobom aj víziou toho, akým spôsobom budeme hospodáriť a nakladať s podnikom alebo teda nakladať s majetkom, ktorý je zverený do majetku štátu. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok