Ja len chcem pripomenúť to, že vlastne predaj strategických podnikov včítane predaja Transpetrolu a včítane SPP bol realizovaný práveže na Východ. Môžeme si celkom pripomenúť, komu bol predaný Transpetrol, a môžeme povedať, kto je jeden z troch konzorciálnych účastníkov toho predaja. Takže nemyslím si, že je tu len otázka smerom na Východ. Tu je otázka kapitálu a kapitál nemá hranice, či ide na Východ alebo na Západ. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok